Sanal Klavye

PHP, MySQL, HTML, CSS, SEO vb. ile ilgili genel konular.

Sanal Klavye

İleti D34DLY 06.02.2007, 19:48

[syntax="php"]<LINK href="/WPEB/ebscr_files/keypad.css" type=text/css rel=stylesheet>
<SCRIPT language=javascript src="/WPEB/ebscr_files/keypad.js"></SCRIPT>
<DIV id=div_keypad onmouseover=keypadVisible=true
style="z-index:10;LEFT: 15px; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 345px; POSITION: absolute; TOP: 300px; HEIGHT: 135px"
onmouseout=keypadVisible=false>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" bgColor=#ccccff BORDERCOLOR=#000055 border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>

<TD class=keypadHeader onmouseover=over=true onmouseout=over=false
width="92%" bgColor=#0000DD>Ebildirge Sanal Klavye</TD>
<TD align=right width="4%" bgColor=#9492bd><INPUT class=buttonClose onclick=hideKeypad() type=button align=right value=X name=btnClose></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#efefff
border=0><TBODY>
<TR>
<TD style="FONT-SIZE: 11px" colSpan=3>Şifrenizi aşağıdaki sanal klavyeyi kullanarak yazmanızı öneririz.</TD></TR>
<TR>
<TD id=message style="FONT-SIZE: 11px; COLOR: #ff0000"
colSpan=3>Sanal Klavye'de büyük harf yazmak için "Büyük Harf" düğmesine basın.</TD></TR>

<TR>
<TD vAlign=top>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 border=0 valign="top">
<TBODY>
<TR>
<SCRIPT>for(var i=10;i<22;i++) document.write("<TD><INPUT class=keypadButton onclick='writeByKeypad(this.value)' type=button value='' idx="+i.toString()+" name=b"+i.toString()+"></TD>\n");</SCRIPT>
<TD><INPUT class=buttonErase onclick=sil() type=button value="< Sil" name=bErase></TD></TR>
<TR>

<SCRIPT>for(var i=22;i<33;i++) document.write("<TD><INPUT class=keypadButton onclick='writeByKeypad(this.value)' type=button value='' idx="+i.toString()+" name=b"+i.toString()+"></TD>\n");</SCRIPT>
<TD colSpan=2><INPUT class=keypadButton2 onclick=changeLetters() type=button value="Büyük Harf" name=bUpperOrLower></TD></TR>
<TR>
<SCRIPT>for(var i=33;i<42;i++) document.write("<TD><INPUT class=keypadButton onclick='writeByKeypad(this.value)' type=button value='' idx="+i.toString()+" name=b"+i.toString()+"></TD>\n");</SCRIPT>
<TD colSpan=4><INPUT class=keypadButton4 onclick=scrambleOrReset() type=button value="Harfleri Karıştır" name=bScrambleOrReset></TD>
<TD>&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD colSpan=7>&nbsp;</TD>

<TD colSpan=4><INPUT class=keypadButton3 onclick=changeType() type=button value="Q Klavye" name=changeOrder></TD>
<TD colSpan=2><INPUT class=keypadButtonOK onclick=hideKeypad() type=button value=Tamam name=*edited*></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 bgColor=#efefff border=0>
<TBODY>
<TR>
<SCRIPT>for(var i=1;i<4;i++) document.write("<TD><INPUT class=keypadButton onclick='writeByKeypad(this.value)' type=button name=b"+i.toString()+" idx="+i.toString()+" value=''></TD>\n");</SCRIPT>

</TR>
<TR>
<SCRIPT>for(var i=4;i<7;i++) document.write("<TD><INPUT class=keypadButton onclick='writeByKeypad(this.value)' type=button name=b"+i.toString()+" idx="+i.toString()+" value=''></TD>\n");</SCRIPT>
</TR>
<TR>
<SCRIPT>for(var i=7;i<10;i++) document.write("<TD><INPUT class=keypadButton onclick='writeByKeypad(this.value)' type=button name=b"+i.toString()+" idx="+i.toString()+" value=''></TD>\n");</SCRIPT>
</TR>
<TR>

<TD>&nbsp;</TD>
<TD><INPUT class=keypadButton onclick=writeByKeypad(this.value) type=button name=b0 idx="0"></TD>
<TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD style="FONT-SIZE: 11px" colSpan=3>Ebildirge Sanal Klavye hakkında yardım almak için
<A onclick="window.open('/WPEB/skyardim','keypad','scrollbars=yes,width=495,height=500')"
href="#">buraya tıklayın.</A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

</td><TD align=left width=11 background="/WPEB/image/Border_Right.gif"><IMG height=1 src="/WPEB/image/dot.gif" width="1"
border="0"></TD>
</TR>
<TR height=9>

<TD vAlign=top align=right width=11><IMG
src="/WPEB/image/Border_BottomLeft.gif"
border="0"></TD>
<TD background="/WPEB/image/Border_Bottom.gif"><IMG height=1
src="/WPEB/image/dot.gif" width="1" border="0"></TD>
<TD vAlign=top align=left width=11><IMG
src="/WPEB/image/Border_BottomRight.gif"
border=0></TD>
</TR>
</TABLE>

<!-- En D?? Body Table -->[/syntax]

JS dosyasının kodları
[syntax="javascript"]var keyboardUpperArr = new Array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C","Ç","D","E","F","G","Ğ","H","I","İ","J","K","L","M","N","O","Ö","P","Q","R","S","Ş","T","U","Ü","V","W","X","Y","Z"); var keyboardLowerArr = new Array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","a","b","c","ç","d","e","f","g","ğ","h","ı","i","j","k","l","m","n","o","ö","p","q","r","s","ş","t","u","ü","v","w","x","y","z"); var keyboardQUpperArr = new Array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P","Ğ","Ü","A","S","D","F","G","H","J","K","L","Ş","İ","Z","X","C","V","B","N","M","Ö","Ç"); var keyboardQLowerArr = new Array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","q","w","e","r","t","y","u","ı","o","p","ğ","ü","a","s","d","f","g","h","j","k","l","ş","i","z","x","c","v","b","n","m","ö","ç"); var keyboardArr; var isNonTurkishUpper = false; var isNumPad = false; var overlapArr; var TOTAL_ELEMENT; var NUMBER_COUNT; var letterCount; var browserWidth = 793; var keyboardWidth = 100; var browserHeight = 543; var currentInput = null; var keypad = null; var keypadSize = new Object(); var Winx=0; var Winy=0; var WinWidth=0; var WinHeight=0; var ScrollLeft; var ScrollTop; N = (document.all) ? 0 : 1; var ob; var over = false; var keypadVisible = false; function populateKeys(){ for (var i=0;i<TOTAL_ELEMENT;i++){ var b = document.getElementsByName("b" + i)[0]; b.value = keyboardArr[b.getAttribute("idx")];}
}
function changeLetters(){ var t = document.getElementsByName("changeOrder")[0]; var b = document.getElementsByName("bUpperOrLower")[0]; var message = document.getElementById("message"); if(b.value == "Küçük Harf" || b.value == 'Lower Case') { if(b.value == "Küçük Harf") { b.value = "Büyük Harf"; message.innerHTML = "Sanal Klavye'de büyük harf yazmak için \"Büyük Harf\" düğmesine basın.";} else { b.value = "Upper Case"; message.innerHTML = "To write in upper case in the Virtual Keyboard, please click \"Upper Case\" button.";}
if(t.value == "Alfabetik" || t.value == "Alfabetic") { keyboardArr = keyboardQLowerArr;} else { keyboardArr = keyboardLowerArr;}
}
else{ if(b.value == "Büyük Harf") { b.value = "Küçük Harf"; message.innerHTML = "Sanal Klavye'de küçük harf yazmak için \"Küçük Harf\" düğmesine basın.";} else { b.value = "Lower Case"; message.innerHTML = "To write in lower case in the Virtual Keyboard, please click \"Lower Case\" button.";}
if(t.value == "Alfabetik" || t.value == "Alfabetic") { keyboardArr = keyboardQUpperArr;} else { keyboardArr = keyboardUpperArr;}
}
populateKeys();}
function changeType(){ var b = document.getElementsByName("changeOrder")[0]; var c = document.getElementsByName("bUpperOrLower")[0]; if(b.value == "Q Klavye" || b.value == 'Q Keyboard') { if(b.value == "Q Klavye")
b.value = "Alfabetik"; else
b.value = "Alfabetic"; if(c.value == "Büyük Harf" || c.value == 'Upper Case') { keyboardArr = keyboardQLowerArr;} else { keyboardArr = keyboardQUpperArr;}
} else if (b.value == "Alfabetik" || b.value == "Alfabetic") { if(b.value == "Alfabetik")
b.value = "Q Klavye"; else
b.value = "Q Keyboard"; if(c.value == "Büyük Harf" || c.value == 'Upper Case') { keyboardArr = keyboardLowerArr;} else { keyboardArr = keyboardUpperArr;}
}
var e = document.getElementsByName("bScrambleOrReset")[0]; if(e.value == "Harfleri Düzenle"){ scrambleOrReset()
}
populateKeys();}
function scrambleOrReset(){ var e = document.getElementsByName("bScrambleOrReset")[0]; if(e.value == "Harfleri Karıştır" || e.value == 'Shuffle Letters'){ if(e.value == "Harfleri Karıştır") e.value = "Harfleri Düzenle"; else e.value = "Arrange Letters"; for (var i=NUMBER_COUNT;i<TOTAL_ELEMENT;i++){ var randomnumber = Math.floor(Math.random()*(TOTAL_ELEMENT - 10)) + 10; var b = document.getElementsByName("b" + i)[0]; var btemp = document.getElementsByName("b" + randomnumber)[0]; var tmpIdx = b.getAttribute("idx"); b.setAttribute("idx",btemp.getAttribute("idx")); btemp.setAttribute("idx",tmpIdx);}
}
else{ if(e.value == "Harfleri Düzenle") e.value = "Harfleri Karıştır"; else e.value = "Shuffle Letters"; for (var i=NUMBER_COUNT;i<TOTAL_ELEMENT;i++){ var b = document.getElementsByName("b" + i)[0]; b.setAttribute("idx",i);}
}
populateKeys();}
function scrambleNumbers(){ for (var i=0;i<NUMBER_COUNT;i++){ var randomnumber = Math.floor(Math.random()*10); var b = document.getElementsByName("b" + i)[0]; var btemp = document.getElementsByName("b" + randomnumber)[0]; var tmpIdx = b.getAttribute("idx"); b.setAttribute("idx",btemp.getAttribute("idx")); btemp.setAttribute("idx",tmpIdx);}
populateKeys();}
function trim(inputString) { if (typeof inputString != "string") { return inputString;}
var retValue = inputString; var ch = retValue.substring(0, 1); while (ch == " ") { retValue = retValue.substring(1, retValue.length); ch = retValue.substring(0, 1);}
ch = retValue.substring(retValue.length-1, retValue.length); while (ch == " ") { retValue = retValue.substring(0, retValue.length-1); ch = retValue.substring(retValue.length-1, retValue.length);}
while (retValue.indexOf(" ") != -1) { retValue = retValue.substring(0, retValue.indexOf(" ")) + retValue.substring(retValue.indexOf(" ")+1, retValue.length);}
return retValue;}
//function writeByKeypad(keypadChar){ NS4 = (document.layers); f=currentInput; if(f.maxLength == null || (f.maxLength != null && f.maxLength == -1) || (f.maxLength != null && f.value.length < f.maxLength)){ if(keypadChar == " " ){ f.value = f.value + keypadChar;}
//else{ f.value = f.value + trim(keypadChar);}
//}
//f.focus();}
function writeByKeypad(keypadChar)
{ NS4 = (document.layers);
if ((keypadChar=='ç')||(keypadChar=='Ç')||(keypadChar=='ö')||(keypadChar=='Ö')||(keypadChar=='ı')||(keypadChar=='İ')||(keypadChar=='ğ')||(keypadChar=='Ğ')||(keypadChar=='ü')||(keypadChar=='Ü')||(keypadChar=='ş')||(keypadChar=='Ş'))
{ alert("Şifre için Türkçe harf kullanılmamalıdır.");
return;
}
f=currentInput;
if (f.value.length <=9)
{if(f.maxLength == null || (f.maxLength != null && f.maxLength == -1) || (f.maxLength != null && f.value.length < f.maxLength))
{ if(keypadChar == " " )
{ f.value = f.value + keypadChar;}
else{ f.value = f.value + trim(keypadChar);}
}
}
else{ alert('Uyarı: Şifreniz en az 6 en çok 10 karakter uzunluğu olmamalıdır. Lütfen 10 karakteri geçmeyiniz')}
f.focus();
}
function sil(){ currentInput.value = currentInput.value.substring(0,currentInput.value.length-1); currentInput.focus();}
function showKeypad() { if (document.all) { if(keypad.style.visibility != "visible"){ initiateKeyboardPos(0); keypad.style.visibility="visible";}
} else if (document.layers) { if(keypad.visibility != "show"){ initiateKeyboardPos(0); keypad.visibility="show";}
} else { if(keypad.style.visibility != "visible"){ initiateKeyboardPos(0); keypad.style.visibility="visible";}
}
}
function hideKeypad() { if (document.all) { keypad.style.visibility="hidden";} else if (document.layers) { keypad.visibility="hidden";} else { keypad.style.visibility="hidden";}
}
function WinSizeNotSupported() { alert("Browser'ınız bazı fonksiyonları desteklemiyor.");}
function getWinSize() { getWinSize = WinSizeNotSupported; if(document.all) { getWinSize = wsq1; if (! document.body.scrollWidth) { getWinSize = wsq2;};}
else if(document.layers) { getWinSize = wsq3;}
else if (document.getElementById) { if (document.height) { getWinSize = wsq3;}
else if (document.body.offsetWidth) { getWinSize = wsq5;}
}
getWinSize();}
function wsq1() { with(document.body){ WinWidth = clientWidth; WinHeight = clientHeight; Winx = scrollWidth; Winy = scrollHeight; if (clientWidth > Winx) Winx = clientWidth; if (clientHeight > Winy) Winy = clientHeight; ScrollLeft = scrollLeft; ScrollTop = scrollTop;}
}
function wsq2() { WinWidth = document.body.clientWidth; WinHeight = document.body.clientHeight; Winx = document.body.clientWidth; Winy = document.body.clientHeight; ScrollLeft = document.body.scrollLeft; ScrollTop = document.body.scrollTop;}
function wsq3() { WinWidth = window.innerWidth; WinHeight = window.innerHeight; Winx = document.width; Winy = document.height; if (window.innerWidth > Winx) Winx = window.innerWidth; if (window.innerHeight > Winy) Winy = window.innerHeight; ScrollLeft = window.pageXOffset; ScrollTop = window.pageYOffset;}
function getObjSize(obj, divsize) { if (document.getElementById || document.all) { getObjSize = gosq1;}
else
{ if (document.layers){ getObjSize = gosq2;}
else
{ alert("getObjSize not defined.");}
}
getObjSize(obj,divsize);}
function gosq1(obj,ds) { ds.top = obj.offsetTop; ds.left = obj.offsetLeft; var tempObj = obj.offsetParent; while(tempObj.offsetParent) { ds.top = ds.top + tempObj.offsetTop; ds.left = ds.left + tempObj.offsetLeft; tempObj = tempObj.offsetParent;}
ds.right = ds.left + parseInt(obj.offsetWidth); ds.bottom = ds.top + parseInt(obj.offsetHeight); ds.width = parseInt(obj.offsetWidth); ds.height = parseInt(obj.offsetHeight);}
function gosq2(obj,ds) { ds.top = parseInt(obj.style.top); ds.left = parseInt(obj.style.left); ds.right = ds.left + parseInt(obj.clip.width); ds.bottom = ds.top + parseInt(obj.clip.height); ds.width = parseInt(obj.clip.width); ds.heigt = parseInt(obj.clip.height);}
function initiateKeyboardPos(callCount) { MAX_CALL_COUNT = 10; divElement = document.getElementById("div_keypad"); getWinSize(); getObjSize(keypad, keypadSize); x = Math.floor(Math.random() * (WinWidth - keypadSize.width)) + ScrollLeft; y = Math.floor(Math.random() * (WinHeight - keypadSize.height)) + ScrollTop; divElement.style.left=x; divElement.style.top=y; for (i=0; i < overlapArr.length; i++){ if(isOverlap(overlapArr[i], divElement) && (callCount < MAX_CALL_COUNT)) { initiateKeyboardPos(callCount+1);}
}
}
function isOverlap(elm1, elm2) { var obj1 = new Object(); var obj2 = new Object(); getObjSize(elm1, obj1); getObjSize(elm2, obj2); area1 = (obj1.right - obj1.left) * (obj1.bottom - obj1.top); area2 = (obj2.right - obj2.left) * (obj2.bottom - obj2.top); if(area1 > area2) { tempElm = elm1; elm1 = elm2; elm2 = tempElm; getObjSize(elm1, obj1); getObjSize(elm2, obj2);}
if (((obj1.left >= obj2.left) && (obj1.left <= obj2.right) && (obj1.top >= obj2.top) && (obj1.top <= obj2.bottom)) || ((obj1.right >= obj2.left) && (obj1.right <= obj2.right) && (obj1.top >= obj2.top) && (obj1.top <= obj2.bottom)) || ((obj1.left >= obj2.left) && (obj1.left <= obj2.right) && (obj1.bottom >= obj2.top) && (obj1.bottom <= obj2.bottom)) || ((obj1.right >= obj2.left) && (obj1.right <= obj2.right) && (obj1.bottom >= obj2.top) && (obj1.bottom <= obj2.bottom))) { return true;}
return false
}
function MD(e) { if(isNonTurkishUpper==true) { if (nt_over){ if (nt_N) { nt_ob = document.getElementById("nt_div_keypad"); X=e.layerX; Y=e.layerY; return false;} else { nt_ob = document.getElementById("nt_div_keypad"); nt_ob = nt_ob.style; X=event.offsetX; Y=event.offsetY;}
}
if(nt_keypadVisible) { nt_showKeypad();} else { nt_hideKeypad();}
}
if(isNumPad==true) { if (numpd_over){ if (numpd_N) { numpd_ob = document.getElementById("numpd_div_keypad"); X=e.layerX; Y=e.layerY; return false;} else { numpd_ob = document.getElementById("numpd_div_keypad"); numpd_ob = numpd_ob.style; X=event.offsetX; Y=event.offsetY;}
}
if(numpd_keypadVisible) { numpd_showKeypad();} else { numpd_hideKeypad();}
}
if (over){ if (N) { ob = document.getElementById("div_keypad"); X=e.layerX; Y=e.layerY; return false;} else { ob = document.getElementById("div_keypad"); ob = ob.style; X=event.offsetX; Y=event.offsetY;}
}
if(keypadVisible) { showKeypad();} else { hideKeypad();}
}
function MM(e) { if(isNonTurkishUpper==true) { if (nt_ob) { if (nt_N) { nt_ob.style.top = e.pageY-Y; nt_ob.style.left = e.pageX-X;} else { nt_ob.pixelLeft = event.clientX-X + document.body.scrollLeft; nt_ob.pixelTop = event.clientY-Y + document.body.scrollTop; return false;}
}
}
if(isNumPad==true) { if (numpd_ob) { if (numpd_N) { numpd_ob.style.top = e.pageY-Y; numpd_ob.style.left = e.pageX-X;} else { numpd_ob.pixelLeft = event.clientX-X + document.body.scrollLeft; numpd_ob.pixelTop = event.clientY-Y + document.body.scrollTop; return false;}
}
}
if (ob) { if (N) { ob.style.top = e.pageY-Y; ob.style.left = e.pageX-X;} else { ob.pixelLeft = event.clientX-X + document.body.scrollLeft; ob.pixelTop = event.clientY-Y + document.body.scrollTop; return false;}
}
}
function keypadSubmit() { hideKeypad(); if(document.forms[0]) { if(document.forms[0].onsubmit){ if(document.forms[0].onsubmit()){ document.forms[0].submit();}
} else { document.forms[0].submit();}
}
}
function MU() { if(isNonTurkishUpper==true) { nt_ob = null;}
if(isNumPad==true) { numpd_ob = null;}
ob = null;}
if (N) { document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN | Event.MOUSEMOVE | Event.MOUSEUP);}
function initializeKeyboard(overlapObj, activationObj){ overlapArr = overlapObj; NUMBER_COUNT = 10; keyboardArr = keyboardLowerArr; TOTAL_ELEMENT = keyboardArr.length; letterCount = TOTAL_ELEMENT - NUMBER_COUNT; browserWidth = 793; keyboardWidth = 100; browserHeight = 543; keypad = document.getElementById("div_keypad"); for (i=0; i < activationObj.length; i++) { activationObj[i].onmouseover = function() { keypadVisible=true;}
activationObj[i].onmouseout = function() { keypadVisible=false;}
activationObj[i].onfocus = function() { currentInput = this; if (document.all) { if(keypad.style.visibility != "visible"){ initiateKeyboardPos(0); keypad.style.visibility="visible";}
} else if (document.layers) { if(keypad.style.visibility != "show"){ initiateKeyboardPos(0); keypad.visibility="show";}
} else { if(keypad.style.visibility != "visible"){ initiateKeyboardPos(0); keypad.style.visibility="visible";}
}
}
}
scrambleNumbers(); document.onmousedown = MD; document.onmousemove = MM; document.onmouseup = MU;}
[/syntax]

css dosyasının kodları;
[syntax="css"].keypadHeader {
FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; MARGIN-BOTTOM: 0px; CURSOR: move; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: Arial,Helvetica,sans-serif; TEXT-DECORATION: none
}
.buttonClose {
FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 11px; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 18px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial,Tahoma,Helvetica; HEIGHT: 18px; BACKGROUND-COLOR: #dadada; TEXT-DECORATION: none
}
.buttonErase {
FONT-WEIGHT:500;FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: #dadada; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 47px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Helvetica,"Courier New",Arial,Tahoma; HEIGHT: 19px; TEXT-DECORATION: none
}
.keypadButton {
FONT-WEIGHT:500;FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: #dadada; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 20px; COLOR: #800080; FONT-FAMILY: "Courier New",Helvetica,Arial,Tahoma; HEIGHT: 19px; TEXT-DECORATION: none
}
.keypadButton2 {
FONT-WEIGHT:500; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: #dadada; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 70px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Helvetica,"Courier New",Arial,Tahoma; HEIGHT: 19px; TEXT-DECORATION: none
}
.keypadButton3 {
FONT-WEIGHT:500; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: #dadada; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 92px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Helvetica,"Courier New",Arial,Tahoma; HEIGHT: 19px; TEXT-DECORATION: none
}
.keypadButton4 {
FONT-WEIGHT:500; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: #dadada; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 118px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Helvetica"Courier New",Arial,Tahoma; HEIGHT: 19px; TEXT-DECORATION: none
}
.keypadButtonOK {
FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 11px; BACKGROUND: #dadada; VERTICAL-ALIGN: middle; WIDTH: 70px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Helvetica,"Courier New",Arial,Tahoma; HEIGHT: 19px; TEXT-DECORATION: none
}
TD {
FONT-WEIGHT:500;
}

Arkadaşlar Forumuma Sanal Klavye eklemek istiyorum Keylogger vb. Programlara karşı böyle bir kod buldu[/syntax]m acaba calısırmı ?
D34DLY
Üye
Üye
 
İleti: 20
Kayıt: 17.04.2006, 22:47

İleti

Matmazella
06.02.2007, 19:56

bu ne? açıklamaları ile beraber ziple...
Kullanıcı avatarı
Matmazella
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
 
İleti: 2563
Kayıt: 30.06.2005, 09:08

Cvp: Sanal Klavye

İleti nurullah2006 14.02.2007, 17:57

tebrikler ve teşekkürler
nurullah2006
Üye
Üye
 
İleti: 1
Kayıt: 14.02.2007, 17:47


Internet TeknolojileriKimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir