2.0.18 den 2.0.19 Kod Değişiklikleri

Yeni sürümler, phpBB duyuruları.

2.0.18 den 2.0.19 Kod Değişiklikleri

İleti yigini 30.12.2005, 16:49

Alttaki Değişiklikleri Dikkatli Bir şekilde Yaptıktan Sonra. Bir Sonraki Mesajda VErilen Dosyayı Çalıştırmanız Gerekli. Bu Dosyayı unzip/unrar Yaptıktan Sonra; Forum Ana Dizine install Klasörü Oluşturup İçine Yollayıp. Adres Satırından http://www.sitem.com/install/update_to_latest.php Olarak Çağırın. Satır Numaraları Kolaylık Olması Açısından Verilmiştir.Verilen Satır Numaraları Sizde Farklılık Gösterebilir. Bu Soradan Eklediğiniz Modifikasyonlarda Yapılan Değişikliklerden Kaynaklanır.
 • admin/admin_board.php
 1. BUL-Satır 19
  Kod: Tümünü seç

     $module['General']['Configuration'] = "$file";


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $module['General']['Configuration'] = $file;

 2. BUL-Satır 194
  Kod: Tümünü seç

     "L_MAX_POLL_OPTIONS" => $lang['Max_poll_options'],
     "L_FLOOD_INTERVAL" => $lang['Flood_Interval'],
     "L_FLOOD_INTERVAL_EXPLAIN" => $lang['Flood_Interval_explain'],


  SONRASINA EKLE
  Kod: Tümünü seç


     'L_MAX_LOGIN_ATTEMPTS'         => $lang['Max_login_attempts'],
     'L_MAX_LOGIN_ATTEMPTS_EXPLAIN'   => $lang['Max_login_attempts_explain'],
     'L_LOGIN_RESET_TIME'         => $lang['Login_reset_time'],
     'L_LOGIN_RESET_TIME_EXPLAIN'   => $lang['Login_reset_time_explain'],
     'MAX_LOGIN_ATTEMPTS'         => $new['max_login_attempts'],
     'LOGIN_RESET_TIME'            => $new['login_reset_time'],


 • admin/admin_db_utilities.php
 1. BUL-Satır 696
  Kod: Tümünü seç

           $tables = array('auth_access', 'banlist', 'categories', 'config', 'disallow', 'forums', 'forum_prune', 'groups', 'posts', 'posts_text', 'privmsgs', 'privmsgs_text', 'ranks', 'search_results', 'search_wordlist', 'search_wordmatch', 'sessions', 'smilies', 'themes', 'themes_name', 'topics', 'topics_watch', 'user_group', 'users', 'vote_desc', 'vote_results', 'vote_voters', 'words', 'confirm');


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

           $tables = array('auth_access', 'banlist', 'categories', 'config', 'disallow', 'forums', 'forum_prune', 'groups', 'posts', 'posts_text', 'privmsgs', 'privmsgs_text', 'ranks', 'search_results', 'search_wordlist', 'search_wordmatch', 'sessions', 'smilies', 'themes', 'themes_name', 'topics', 'topics_watch', 'user_group', 'users', 'vote_desc', 'vote_results', 'vote_voters', 'words', 'confirm', 'sessions_keys');

 • admin/admin_disallow.php
 1. BUL-Satır 28
  Kod: Tümünü seç

     $module['Users']['Disallow'] = append_sid($filename);


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $module['Users']['Disallow'] = $filename;

 • admin/admin_ranks.php
 1. BUL-Satır 27
  Kod: Tümünü seç

     $module['Users']['Ranks'] = "$file";


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $module['Users']['Ranks'] = $file;

 • admin/admin_styles.php
 1. BUL-Satır 30
  Kod: Tümünü seç

     $module['Styles']['Manage'] = "$file";


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $module['Styles']['Manage'] = $file;

 • admin/admin_users.php
 1. BUL-Satır 180
  Kod: Tümünü seç

              message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not delete user from banlist table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
           }  SONRASINA EKLE
  Kod: Tümünü seç

           $sql = "DELETE FROM " . SESSIONS_TABLE . "
              WHERE session_user_id = $user_id";
           if ( !$db->sql_query($sql) )
           {
              message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not delete sessions for this user', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
           }
           
           $sql = "DELETE FROM " . SESSIONS_KEYS_TABLE . "
              WHERE user_id = $user_id";
           if ( !$db->sql_query($sql) )
           {
              message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not delete auto-login keys for this user', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
           }


 2. BUL-Satır 234
  Kod: Tümünü seç

        $username = ( !empty($HTTP_POST_VARS['username']) ) ? trim(strip_tags(htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['username']))) : '';


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

        $username = ( !empty($HTTP_POST_VARS['username']) ) ? phpbb_clean_username($HTTP_POST_VARS['username']) : '';

 3. BUL-Satır 407
  Kod: Tümünü seç

              if( @file_exists(@phpbb_realpath("./" . $board_config['avatar_path'] . "/" . $this_userdata['user_avatar'])) )
              {
                 @unlink("./" . $board_config['avatar_path'] . "/" . $this_userdata['user_avatar']);


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

              if( @file_exists(@phpbb_realpath('./../' . $board_config['avatar_path'] . "/" . $this_userdata['user_avatar'])) )
              {
                 @unlink('./../' . $board_config['avatar_path'] . "/" . $this_userdata['user_avatar']);

 • admin/admin_words.php
 1. BUL-Satır 28
  Kod: Tümünü seç

     $module['General']['Word_Censor'] = "$file";


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $module['General']['Word_Censor'] = $file;

 • admin/index.php
 1. BUL-Satır 63
  Kod: Tümünü seç

           include($file);


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

           include('./' . $file);

 2. BUL-Satır 237
  Kod: Tümünü seç

           if( preg_match("/^(3\.23|4\.)/", $version) )
           {
              $db_name = ( preg_match("/^(3\.23\.[6-9])|(3\.23\.[1-9][1-9])|(4\.)/", $version) ) ? "`$dbname`" : $dbname;


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

           if( preg_match("/^(3\.23|4\.|5\.)/", $version) )
           {
              $db_name = ( preg_match("/^(3\.23\.[6-9])|(3\.23\.[1-9][1-9])|(4\.)|(5\.)/", $version) ) ? "`$dbname`" : $dbname;

 • includes/bbcode.php
 1. BUL-Satır 203
  Kod: Tümünü seç

     $patterns[] = "#\[url\]([\w]+?://[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*?)\[/url\]#is";
     $replacements[] = $bbcode_tpl['url1'];

     // [url]www.phpbb.com[/url] code.. (no xxxx:// prefix).
     $patterns[] = "#\[url\]((www|ftp)\.[\w\#$%&~/.\-;:=,?@\[\]+]*?)\[/url\]#is";


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $patterns[] = "#\[url\]([\w]+?://([\w\#$%&~/.\-;:=,?@\]+]|\[(?!url=))*?)\[/url\]#is";
     $replacements[] = $bbcode_tpl['url1'];

     // [url]www.phpbb.com[/url] code.. (no xxxx:// prefix).
     $patterns[] = "#\[url\]((www|ftp)\.([\w\#$%&~/.\-;:=,?@\]+]|\[(?!url=))*?)\[/url\]#is";

 2. BUL-Satır 255
  Kod: Tümünü seç

     $text = bbencode_first_pass_pda($text, $uid, '/\[quote=(\\\".*?\\\")\]/is', '[/quote]', '', false, '', "[quote:$uid=\\1]");


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $text = bbencode_first_pass_pda($text, $uid, '/\[quote=\\\\"(.*?)\\\\"\]/is', '[/quote]', '', false, '', "[quote:$uid=\\\"\\1\\\"]");

 3. BUL-Satır 392
  Kod: Tümünü seç

              if( preg_match('#\[quote=\\\"#si', $possible_start, $match) && !preg_match('#\[quote=\\\"(.*?)\\\"\]#si', $possible_start) )
              {
                 // OK we are in a quote tag that probably contains a ] bracket.
                 // Grab a bit more of the string to hopefully get all of it..
                 if ($close_pos = strpos($text, '"]', $curr_pos + 9))
                 {
                    if (strpos(substr($text, $curr_pos + 9, $close_pos - ($curr_pos + 9)), '[quote') === false)
                    {
                       $possible_start = substr($text, $curr_pos, $close_pos - $curr_pos + 2);


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

              if( preg_match('#\[quote=\\\"#si', $possible_start, $match) && !preg_match('#\[quote=\\\"(.*?)\\\"\]#si', $possible_start) )
              {
                 // OK we are in a quote tag that probably contains a ] bracket.
                 // Grab a bit more of the string to hopefully get all of it..
                 if ($close_pos = strpos($text, '"]', $curr_pos + 14))
                 {
                    if (strpos(substr($text, $curr_pos + 14, $close_pos - ($curr_pos + 14)), '[quote') === false)
                    {
                       $possible_start = substr($text, $curr_pos, $close_pos - $curr_pos + 7);

 • common.php
 1. BUL-Satır 223
  Kod: Tümünü seç

     message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Please ensure both the install/ and contrib/ directories are deleted');


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Please_remove_install_contrib');

 • includes/functions.php
 1. BUL-Satır 161
  Kod: Tümünü seç

     $sql .= ( ( is_integer($user) ) ? "user_id = $user" : "username = '" .  $user . "'" ) . " AND user_id <> " . ANONYMOUS;


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $sql .= ( ( is_integer($user) ) ? "user_id = $user" : "username = '" .  str_replace("\'", "''", $user) . "'" ) . " AND user_id <> " . ANONYMOUS;

 • includes/functions_post.php
 1. BUL-Satır 28
  Kod: Tümünü seç

  $html_entities_match = array('#&(?!(\#[0-9]+;))#', '#<#', '#>#');
  $html_entities_replace = array('&amp;', '&lt;', '&gt;');


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

  $html_entities_match = array('#&(?!(\#[0-9]+;))#', '#<#', '#>#', '#"#');
  $html_entities_replace = array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&quot;');

 • includes/usercp_confirm.php
 1. BUL-Satır 156
  Kod: Tümünü seç

     if (!empty($HTTP_GET_VARS['c']))
     {
        $_png = define_raw_pngs();

        $char = substr($code, intval($HTTP_GET_VARS['c']) - 1, 1);
        header('Content-Type: image/png');
        header('Cache-control: no-cache, no-store');
        echo base64_decode($_png[$char]);

        unset($_png);
        exit;
     }


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $_png = define_raw_pngs();

     $char = substr($code, -1);
     header('Content-Type: image/png');
     header('Cache-control: no-cache, no-store');
     echo base64_decode($_png[$char]);

     unset($_png);
     exit;

 • includes/usercp_register.php
 1. BUL-Satır 110
  Kod: Tümünü seç

     $strip_var_list = array('username' => 'username', 'email' => 'email', 'icq' => 'icq', 'aim' => 'aim', 'msn' => 'msn', 'yim' => 'yim', 'website' => 'website', 'location' => 'location', 'occupation' => 'occupation', 'interests' => 'interests');
     $strip_var_list['confirm_code'] = 'confirm_code';


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

     $strip_var_list = array('email' => 'email', 'icq' => 'icq', 'aim' => 'aim', 'msn' => 'msn', 'yim' => 'yim', 'website' => 'website', 'location' => 'location', 'occupation' => 'occupation', 'interests' => 'interests', 'confirm_code' => 'confirm_code');

 2. BUL-Satır 126
  Kod: Tümünü seç

     $trim_var_list = array('cur_password' => 'cur_password', 'new_password' => 'new_password', 'password_confirm' => 'password_confirm', 'signature' => 'signature');


  ÖNCESİNE EKLE
  Kod: Tümünü seç

     $username = ( !empty($HTTP_POST_VARS['username']) ) ? phpbb_clean_username($HTTP_POST_VARS['username']) : '';


 3. BUL-Satır 301
  Kod: Tümünü seç

              if ($row['code'] != $confirm_code)


  ÖNCESİNE EKLE
  Kod: Tümünü seç

              // Only compare one char if the zlib-extension is not loaded
              if (!@extension_loaded('zlib'))
              {
                 $row['code'] = substr($row['code'], -1);
              }


 • language/lang_english/lang_admin.php
 1. BUL-Satır 749
  Kod: Tümünü seç

  //
  // That's all Folks!


  ÖNCESİNE EKLE
  Kod: Tümünü seç

  //
  // Login attempts configuration
  //
  $lang['Max_login_attempts']         = 'İzin verilen oturum açma denemesi';
  $lang['Max_login_attempts_explain'] = 'Pano için izin verilen oturum açma deneme sayısı.';
  $lang['Login_reset_time']           = 'Oturum açma kilit zamanı';
  $lang['Login_reset_time_explain']   = 'İzin verilen oturum açma deneme sayısı aşıldıktan sonra, bir sonraki oturum açma izni için mecburi beklenmesi gereken dakika.';


 • language/lang_english/lang_main.php
 1. BUL-Satır 1021
  Kod: Tümünü seç

  //
  // That's all, Folks!


  ÖNCESİNE EKLE
  Kod: Tümünü seç

  $lang['Login_attempts_exceeded']       = 'En fazla oturum açma deneme sayısı olan %s aştınız. %s dakika boyunca oturum açmanıza izin verilmeyecektir.';
  $lang['Please_remove_install_contrib'] = 'Lütfen install/ ve contrib/ dizinlerini siliniz';


 • login.php
 1. BUL-Satır 60
  Kod: Tümünü seç

        $sql = "SELECT user_id, username, user_password, user_active, user_level


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

        $sql = "SELECT user_id, username, user_password, user_active, user_level, user_login_tries, user_last_login_try

 2. BUL-Satır 79
  Kod: Tümünü seç

              if( md5($password) == $row['user_password'] && $row['user_active'] )


  ÖNCESİNE EKLE
  Kod: Tümünü seç

              // If the last login is more than x minutes ago, then reset the login tries/time
              if ($row['user_last_login_try'] && $board_config['login_reset_time'] && $row['user_last_login_try'] < (time() - ($board_config['login_reset_time'] * 60)))
              {
                 $db->sql_query('UPDATE ' . USERS_TABLE . ' SET user_login_tries = 0, user_last_login_try = 0 WHERE user_id = ' . $row['user_id']);
                 $row['user_last_login_try'] = $row['user_login_tries'] = 0;
              }
              
              // Check to see if user is allowed to login again... if his tries are exceeded
              if ($row['user_last_login_try'] && $board_config['login_reset_time'] && $board_config['max_login_attempts'] &&
                 $row['user_last_login_try'] >= (time() - ($board_config['login_reset_time'] * 60)) && $row['user_login_tries'] >= $board_config['max_login_attempts'])
              {
                 message_die(GENERAL_MESSAGE, sprintf($lang['Login_attempts_exceeded'], $board_config['max_login_attempts'], $board_config['login_reset_time']));
              }


 3. BUL-Satır 97
  Kod: Tümünü seç

                 $admin = (isset($HTTP_POST_VARS['admin'])) ? 1 : 0;
                 $session_id = session_begin($row['user_id'], $user_ip, PAGE_INDEX, FALSE, $autologin, $admin);  SONRASINA EKLE
  Kod: Tümünü seç

                 // Reset login tries
                 $db->sql_query('UPDATE ' . USERS_TABLE . ' SET user_login_tries = 0, user_last_login_try = 0 WHERE user_id = ' . $row['user_id']);


 4. BUL-Satır 115
  Kod: Tümünü seç

                 $redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? str_replace('&amp;', '&', htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect'])) : '';
                 $redirect = str_replace('?', '&', $redirect);


  ÖNCESİNE EKLE
  Kod: Tümünü seç

                 // Save login tries and last login
                 if ($row['user_id'] != ANONYMOUS)
                 {
                    $sql = 'UPDATE ' . USERS_TABLE . '
                       SET user_login_tries = user_login_tries + 1, user_last_login_try = ' . time() . '
                       WHERE user_id = ' . $row['user_id'];
                    $db->sql_query($sql);
                 }
                 

 • privmsg.php
 1. BUL-Satır 38
  Kod: Tümünü seç

  $html_entities_match = array('#&(?!(\#[0-9]+;))#', '#<#', '#>#');
  $html_entities_replace = array('&amp;', '&lt;', '&gt;');


  İLE DEĞİŞTİR
  Kod: Tümünü seç

  $html_entities_match = array('#&(?!(\#[0-9]+;))#', '#<#', '#>#', '#"#');
  $html_entities_replace = array('&amp;', '&lt;', '&gt;', '&quot;');

 • templates/subSilver/admin/board_config_body.tpl
 1. BUL-Satır 59
  Kod: Tümünü seç

        <td class="row2"><input class="post" type="text" size="3" maxlength="4" name="flood_interval" value="{FLOOD_INTERVAL}" /></td>
     </tr>


  SONRASINA EKLE
  Kod: Tümünü seç

     <tr>
        <td class="row1">{L_MAX_LOGIN_ATTEMPTS}<br /><span class="gensmall">{L_MAX_LOGIN_ATTEMPTS_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" size="3" maxlength="4" name="max_login_attempts" value="{MAX_LOGIN_ATTEMPTS}" /></td>
     </tr>
     <tr>
        <td class="row1">{L_LOGIN_RESET_TIME}<br /><span class="gensmall">{L_LOGIN_RESET_TIME_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" size="3" maxlength="4" name="login_reset_time" value="{LOGIN_RESET_TIME}" /></td>
     </tr>

 • templates/subSilver/admin/index_body.tpl
 1. BUL-Satır 46
  Kod: Tümünü seç

     <td class="row2"><b>{GZIP_COMPRESSION}</b></td>
    </tr>
  </table>


  SONRASINA EKLE
  Kod: Tümünü seç


  <h1>{L_VERSION_INFORMATION}</h1>

  {VERSION_INFO}

  <br />


 2. BUL-Satır 87
  Kod: Tümünü seç


  <h1>{L_VERSION_INFORMATION}</h1>

  {VERSION_INFO}

  <br />


  İLE DEĞİŞTİR (just remove the lines)
  Kod: Tümünü seç


En son yigini tarafından, 30.12.2005, 19:01 tarihinde değiştirildi, toplamda 9 değişiklik yapıldı.
Kullanıcı avatarı
yigini
Üye
Üye
 
İleti: 661
Kayıt: 05.10.2005, 16:25

Cvp: Kod Değişiklikleri 2.0.18 den 2.0.19

İleti yigini 30.12.2005, 16:51

Lütfen Değişikliklerin Hamen Ardından Ekteki Dosyayı Install/update_to_latest.php olarak Çalıştırın.
Kullanıcı avatarı
yigini
Üye
Üye
 
İleti: 661
Kayıt: 05.10.2005, 16:25

İleti

ALEXIS
30.12.2005, 17:11

Kullanıcı avatarı
ALEXIS
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
 
İleti: 2563
Kayıt: 30.06.2005, 09:08

Cvp: Kod Değişiklikleri 2.0.18 den 2.0.19

İleti

ALEXIS
30.12.2005, 17:43

PhpBB 2.0.19'da Gereken Çeviriler
http://www.canver.net/phpbb-2019da-gere ... .html#8429
En son
ALEXIS
tarafından, 30.12.2005, 18:53 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Kullanıcı avatarı
ALEXIS
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
 
İleti: 2563
Kayıt: 30.06.2005, 09:08

İleti Diyalektik 30.12.2005, 18:42

admin/admin_db_utilities.php'de değişiklik yapılması gereken satır ya da o satıra uzaktan yakından benzeyen bir satır bende yok!
Aşağıdaki satırlar hangi satırların altında/üstünde/yakınında? Nereye bakmalıyım?

FIND - Line 696

Kod: Tümünü seç
         $tables = array('auth_access', 'banlist', 'categories', 'config', 'disallow', 'forums', 'forum_prune', 'groups', 'posts', 'posts_text', 'privmsgs', 'privmsgs_text', 'ranks', 'search_results', 'search_wordlist', 'search_wordmatch', 'sessions', 'smilies', 'themes', 'themes_name', 'topics', 'topics_watch', 'user_group', 'users', 'vote_desc', 'vote_results', 'vote_voters', 'words', 'confirm');


REPLACE WITH

Kod: Tümünü seç
         $tables = array('auth_access', 'banlist', 'categories', 'config', 'disallow', 'forums', 'forum_prune', 'groups', 'posts', 'posts_text', 'privmsgs', 'privmsgs_text', 'ranks', 'search_results', 'search_wordlist', 'search_wordmatch', 'sessions', 'smilies', 'themes', 'themes_name', 'topics', 'topics_watch', 'user_group', 'users', 'vote_desc', 'vote_results', 'vote_voters', 'words', 'confirm', 'sessions_keys');
Kullanıcı avatarı
Diyalektik
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
 
İleti: 263
Kayıt: 14.11.2005, 13:12
Konum: İstanbul

Cvp: Kod Değişiklikleri 2.0.18 den 2.0.19a

İleti

ALEXIS
30.12.2005, 18:57

satır 696

Kod: Tümünü seç
            $template->pparse("body");

            include('./page_footer_admin.'.$phpEx);
         }

         $tables = array('auth_access', 'banlist', 'categories', 'config', 'disallow', 'forums', 'forum_prune', 'groups', 'posts', 'posts_text', 'privmsgs', 'privmsgs_text', 'ranks', 'search_results', 'search_wordlist', 'search_wordmatch', 'sessions', 'smilies', 'themes', 'themes_name', 'topics', 'topics_watch', 'user_group', 'users', 'vote_desc', 'vote_results', 'vote_voters', 'words', 'confirm', 'sessions_keys');

         $additional_tables = (isset($HTTP_POST_VARS['additional_tables'])) ? $HTTP_POST_VARS['additional_tables'] : ( (isset($HTTP_GET_VARS['additional_tables'])) ? $HTTP_GET_VARS['additional_tables'] : "" );
Kullanıcı avatarı
ALEXIS
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
 
İleti: 2563
Kayıt: 30.06.2005, 09:08

İleti yigini 30.12.2005, 18:59

Dil dosyası değişiklikleri, türkçeleriyle değiştirildi..
Kullanıcı avatarı
yigini
Üye
Üye
 
İleti: 661
Kayıt: 05.10.2005, 16:25

İleti Diyalektik 30.12.2005, 19:17

Çok teşekkürler ALEXIS :)
Önceden kurduğum 'Complete Database Backup' eklentisinde ben o satırı silmişim zaten. Ondan satırı bulamadım.
'Complete Database Backup'ı kaldırdım...
Kullanıcı avatarı
Diyalektik
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
 
İleti: 263
Kayıt: 14.11.2005, 13:12
Konum: İstanbul

İleti rapdinle 30.12.2005, 20:43

bu modun getirdiği yeni özelliklerin TÜRKÇE telafuzu ne olacak ???
Kullanıcı avatarı
rapdinle
Üye
Üye
 
İleti: 185
Kayıt: 10.11.2005, 07:44
Konum: İstanbul

İleti yigini 30.12.2005, 20:51

Kullanıcı avatarı
yigini
Üye
Üye
 
İleti: 661
Kayıt: 05.10.2005, 16:25

İleti cnt 30.12.2005, 23:51

FuuK yazdı:yine çok şey var ya ufff
forumun mu var derdin var walla :D

neyse bu yine fazle değilmiş, 2.18 e geçerken canımız çıkmıştı.

inşallah güvenlik modları ile çakışma olmaz yine.
cnt
Üye
Üye
 
İleti: 102
Kayıt: 31.10.2005, 16:27

İleti

ALEXIS
31.12.2005, 00:09

kod çakışması yok ama security ile mantık hatası olabilir. 2.0.19 ile üye belli defa yanlış şifre girerse belli zaman beklemesi lazım, ee security de var bu olay, hesap kilitleme, zamanların ayarlanması veya birinin kapatılması gerekebilir. Deneyip göreceğiz.
Kullanıcı avatarı
ALEXIS
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
 
İleti: 2563
Kayıt: 30.06.2005, 09:08

İleti PaRaDoX 31.12.2005, 10:48

selamlar

bende de şöyle sorunlar var

admin/admin_db_utilities.php deki değişiklikler yok . complate database backup dan dolayı olduğunu anladım. bu modu kaldırmalımıyım ?

en ilginci : usercp_confirm.php dosyası yok :? . buna çok şaşırdım. forum gayet normal çalışıyor , anlayamadım ben yanlışlıklamı sildim .

phpbb den full paketi indirip onun içinden bu eksiği tamamlamalımıyım ?
PaRaDoX
Üye
Üye
 
İleti: 33
Kayıt: 10.11.2005, 00:58
Konum: Ankara

İleti kenan hûdabi 31.12.2005, 11:52

ya ben daha 2.0.17 deyim :( önce 2.0.17 den 2.0.18 e değişim dosyalarını bulmam gerekiyor. nereden bulabilirim ?
Kullanıcı avatarı
kenan hûdabi
Üye
Üye
 
İleti: 78
Kayıt: 01.11.2005, 15:39
Konum: Rize

İleti yigini 31.12.2005, 15:09

buradada vardı yazmıştık sırayla adresleri
http://www.canver.net/elle-kod-degistir ... vt388.html
Kullanıcı avatarı
yigini
Üye
Üye
 
İleti: 661
Kayıt: 05.10.2005, 16:25

İleti Diyalektik 31.12.2005, 15:55

PaRaDoX yazdı:admin/admin_db_utilities.php deki değişiklikler yok . complate database backup dan dolayı olduğunu anladım. bu modu kaldırmalımıyım ?

en ilginci : usercp_confirm.php dosyası yok :? . buna çok şaşırdım. forum gayet normal çalışıyor , anlayamadım ben yanlışlıklamı sildim .
phpbb den full paketi indirip onun içinden bu eksiği tamamlamalımıyım ?


Evet, Complete Database Backup'ı kaldırmalısın. Ben kaldırdım. Bunun için (2.19'a güncelleme) yaptığım işlemler:

Kod: Tümünü seç
#
#-----[ AÇ ]------------------------------------------
#
admin/admin_db_utilities.php
#
#-----[ BUL ]------------------------------------------
#
         $phpbb_only = (!empty($HTTP_POST_VARS['phpbb_only'])) ? $HTTP_POST_VARS['phpbb_only'] : ( (!empty($HTTP_GET_VARS['phpbb_only'])) ? $HTTP_GET_VARS['phpbb_only'] : 0 );
         switch ( SQL_LAYER )
         {
            case 'mysql':
            case 'mysql4':
               $sql = 'SHOW TABLES';
               $field = "Tables_in_{$dbname}";
               break;
            case 'postgresql':
               $sql = "SELECT relname
                  FROM pg_class
                  WHERE relkind = 'r'
                  AND relname NOT LIKE 'pg\_%'";
               $field = "relname";
               break;
         }
         $result = $db->sql_query($sql);
         while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
         {
            $current_table = $row[$field];
            $current_prefix = substr($current_table, 0, strlen($table_prefix));
            if ($phpbb_only && $current_prefix != $table_prefix)
            {
               continue;
            }
            else
            {
               $tables[] = $current_table;
            }
         }
#
#-----[ BUNUNLA (2.19'un kod'u) DEĞİŞTİR ]----------------------------------
#
$tables = array('auth_access', 'banlist', 'categories', 'config', 'disallow', 'forums', 'forum_prune', 'groups', 'posts', 'posts_text', 'privmsgs', 'privmsgs_text', 'ranks', 'search_results', 'search_wordlist', 'search_wordmatch', 'sessions', 'smilies', 'themes', 'themes_name', 'topics', 'topics_watch', 'user_group', 'users', 'vote_desc', 'vote_results', 'vote_voters', 'words', 'confirm', 'sessions_keys');
#
#-----[ BUL VE SİL ]------------------------------------------
#
               "L_PHPBB_ONLY" => $lang['phpBB_only'],      
#
#-----[ BUL ]------------------------------------------
#
               "META" => '<meta http-equiv="refresh" content="2;url=' . append_sid("admin_db_utilities.$phpEx?perform=backup&additional_tables=" . quotemeta($additional_tables) . "&backup_type=$backup_type&drop=1&amp;backupstart=1&phpbb_only=$phpbb_only&gzipcompress=$gzipcompress&startdownload=1") . '">',
#
#-----[ ÜSTTEKİ KODUN İÇİNDE BUL VE SİL ]----------------------------------
#
&phpbb_only=$phpbb_only
#
#-----[BUL ]----------------------------------
#
            if($backup_type != 'data')
            {
               echo "#\n# TABLE: " . $table_name . "\n#\n";
               echo $table_def_function($table_name, "\n") . "\n";
            }

            if($backup_type != 'structure')
            {
               $table_content_function($table_name, "output_table_content");
            }
#
#-----[ BUNUNLA DEĞİŞTİR ]------------------------------------------
#
            if($backup_type != 'data')
            {
               echo "#\n# TABLE: " . $table_prefix . $table_name . "\n#\n";
               echo $table_def_function($table_prefix . $table_name, "\n") . "\n";
            }

            if($backup_type != 'structure')
            {
               $table_content_function($table_prefix . $table_name, "output_table_content");
            }
#
#-----[ AÇ ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/admin/db_utils_backup_body.tpl
#
#-----[ BUL ]----------------------------------
#
   <tr>
      <td class="row1">{L_PHPBB_ONLY}</td>
      <td class="row1">{L_NO} <input type="radio" name="phpbb_only" value="0" />  &nbsp;{L_YES} <input type="radio" name="phpbb_only" value="1" checked /></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2">{L_ADDITIONAL_TABLES}</td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="additional_tables" /></td>
   </tr>
#
#-----[ BUNUNLA DEĞİŞTİR ]------------------------------------------
#
   <tr>
      <td class="row1">{L_ADDITIONAL_TABLES}</td>
      <td class="row1"><input class="post" type="text" name="additional_tables" /></td>
   </tr>
#
#-----[ KAYDET VE ÇIK ]--------------------------


Ayrıca bence usercp_confirm.php dosyası bulmalı ve eklemelisin.
Kullanıcı avatarı
Diyalektik
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
 
İleti: 263
Kayıt: 14.11.2005, 13:12
Konum: İstanbul

Cvp: Kod Değişiklikleri 2.0.18 den 2.0.19

İleti turkey 31.12.2005, 18:37

yigini yazdı:Lütfen Değişikliklerin Hamen Ardından Ekteki Dosyayı Install/update_to_latest.php olarak Çalıştırın.


arkadaşlar hepsini yaptım ama bunu napcam anlamadım.
Biraz daha açarmısınız.
tşk.
turkey
Üye
Üye
 
İleti: 11
Kayıt: 31.12.2005, 11:02

İleti Curtis 31.12.2005, 18:46

update_to_latest.php dosyasını yeni bir install dizini oluşturup onun içine attıktan sonra;

http://www.siteadın.com/install/update_to_latest.php olarak çalıştırman lazım..
Kullanıcı avatarı
Curtis
Üye
Üye
 
İleti: 686
Kayıt: 06.10.2005, 06:22
Konum: İstanbul

İleti turkey 31.12.2005, 18:52

saol dostum.Yaptım walla. 2.0.19 oldu :D
turkey
Üye
Üye
 
İleti: 11
Kayıt: 31.12.2005, 11:02

Cvp: 2.0.18 den 2.0.19 Kod Değişiklikleri

İleti buckthorn 31.12.2005, 19:18

Parse error: parse error, unexpected T_ELSE in /home/teknogam/public_html/login.php on line 135
Login olurken hata verdi. Haydaaaaa
buckthorn
Üye
Üye
 
İleti: 14
Kayıt: 03.12.2005, 20:33

Sonraki

DuyurularKimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron